Hoe krijg ik een arbeidsconflict op het werk?

Hoe krijg ik een arbeidsconflict op het werk?

Wanneer een medewerker of groep medewerkers verwikkeld is in een arbeidsconflict, is een van de belangrijkste zaken die opgelost moeten worden de interne organisatiecommunicatie. In de meeste gevallen moeten het management en de vakbond samenkomen om te bespreken wat het echte probleem is, namelijk de oneerlijke lonen of voorwaarden, in plaats van een machtsstrijd aan te gaan die geen enkel probleem oplost. Als het management en de vakbond het niet eens kunnen worden, moet de werkgever een derde partij zoeken om dit geschil te bemiddelen. De geselecteerde bemiddelaar moet deskundige kennis hebben bij het oplossen van dit soort relaties. Het conflict kan gaan tussen een werknemer met een klacht tegen een collega of een manager die iets ongepasts doet.

In ieder geval houdt het bemiddelingsproces in dat de werknemers hun klacht kenbaar maken door middel van schriftelijke documenten aan de bemiddelaar, gevolgd door een vergadering en/of telefonische vergadering, waarbij de bemiddelaar hen door de details van de klacht leidt mediator arbeidsconflict. Afhankelijk van de aard van de klacht kan de bemiddelaar voorstellen doen aan beide kanten van het conflict, hen helpen bij het communiceren, eventuele conflicten helpen oplossen, suggesties doen om de werkomgeving te verbeteren, enz. Dit helpt toekomstige conflicten te voorkomen en maakt het mogelijk beide partijen om het echte probleem aan te pakken. Soms kan een mediator ook alternatieve manieren voorstellen om het conflict op te lossen, zoals mediation of arbeidsrechtelijk advies.

Als het conflict er een is tussen een werkgever en een werknemer over loon of voorwaarden, kan de werkgever ervoor kiezen om een formele bemiddeling te hebben voordat hij naar de onderhandelingstafel gaat. In deze situatie worden beide partijen vertegenwoordigd door hun respectieve afdelingen voor arbeidsrelaties en vindt de bemiddeling meestal buiten de werkplek plaats. Als er echter een arbeidsconflict plaatsvindt op de werkplek, kan de bemiddeling plaatsvinden in een werknemerscafetaria of een andere neutrale omgeving waar de normale bedrijfsvoering niet verder wordt verstoord. De werkgever en de werknemer kunnen ook een neutrale derde partij inschakelen om dit arbeidsconflict te bemiddelen. Hoe dan ook, het management en de werknemer moeten er zeker van zijn dat ze vertegenwoordigd zijn in het bemiddelingsproces.

Meer informatie op: https://mediator-dordrecht.nl/